Rabu, 6 Januari 2010

MEMPERKASAKAN KOMUNITI

Dalam usaha merealisasikan apajua organisasi / pertubuhan , kita perlulah mengenalpasti kekuatan dan kelemah bagi membaiki segala kehebatan dan kepincangan penganjuran. Ilimu dan kemahiran amat penting dikuasai oleh sesebuah jawatankuasa, Tanpa ilmu dan kemahiran ini, maka niat dan cita-cita tidak akan kesampaian. Melalui perbincangan serta hubungan yang baik dengan masyarakat sekeliling , membolehkan sesebuah jawatankuasa menilai kehendak masyarakat tersebut.

Hasrat dan cita cita-cita untuk memenuhi kehendak/ keperluan masyarakat boleh dibuat melalui kaedaan menerusi :


5I , Intelligence - Intervention - Involvement - Implementation dan Impact.


Intelligence
Adalah langkah pertama bagi pengumpulan maklumat mengenai minat dan kehendak masyarakat. Pengumpulan maklumat ini perlu bagi mengenalpasti apa yang sebenar yang dikehendaki oleh masyarakat sekeliling dengan mengambira pelbagai lapisan / golongan masyarakat. Maklumat yang diperolehi akan dianalisa serta dan dibincang oleh jawatankuasa berkenaan.

Involvement
Langkah ini memerlukan pembabitan semua pihak, Dala hal ini organisasi berusaha mendapatkan pembabitan daripada para pemimpin masyrakat, keluarga masyarakat, sektor awam, pihak swasta, badan koperat dan lain-lain badan sukarela serta orang perseorangan.

Intervention
Langkah kedua adalah melibatkan diri secara aktif oleh semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini JK akan menjadi perantara dan peneraju serta berusaha mendapatkan pembabitan semua pihak samada secara langsung atau tidak langsung. Pembabitan ini juga boleh dibuat bersama oleh pihak-pihak tertentu termasuk pihak swasta dan orang perseorangan.

Implementation
Langkah berikut adalah perlaksanaan program diperingkat jawatankuasa yang merancang apa-apa program / aktiviti untuk masyarakat sekeling. Perlaksanaan ini diharap dapat dilakukan dengan berkesan.

Impact
Langkah ini adalah sebagai proses yang terakhir, kita perlu membuat penilaian yang terperinci akan keberkesanan program. Semua ini akan dinilai bagi memastikan segala perancangan dan ide dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Dengan ini kita dapat mengetahui sejauh mana penerimaan dan kehandak masyarakat atau kumpulan sasar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

b